×
Meniu

Despre

Uniunea de persoane juridice Asociația producătorilor agricoli “AgroLegumFruct” este o uniune cu statut juridic de organizație necomercială, neguvernamentală, independentă și apolitică, constituită în baza liberei asocieri și egalității în drepturi în anul 2018, de către 7 agricultori ce își desfășoară activitatea în localitățile Speia și Telița din raionul Anenii Noi, cu scopul de a susține dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial.

Crearea Uniunii de Persoane Juridice “AgroLegumFruct” a fost susținută de către proiectul “Consolidarea dezvoltării economice locale în Moldova”, implementat de către A.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri”, finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

“AgroLegumFruct” are potențial de extindere prin atragerea de noi membri. Doar în localitățile Speia și Telița în total își desfășoară activitatea 224 entități de afaceri dintre care 171 gospodării țărănești. În vederea dezvoltării capacităților organizaționale și strategice ale Uniunii a fost elaborat un Plan de Afaceri pentru o perioadă de trei ani.

VIZIUNE

”AgroLegumFruct” promovează dezvoltarea agriculturii competitive, implementarea tehnologiilor inovaționale și îmbunătățirea abilităților manageriale ale agricultorilor.

MISIUNE

Asociația Producătorilor Agricoli ”AgroLegumFruct” își propune să asigure cu producție planificată și adaptată cererii pieței, în condiții de calitate și cantitate conform cerințelor de comercializare în vigoare.

SCOP

Uniunea are drept scop protejarea drepturilor și intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor săi, inclusiv, promovarea concurenței loiale în sectorul legumelor și fructelor, dezvoltarea colaborării în cadrul comunității producătorilor agricoli de legume și fructe din Moldova, încurajarea investițiilor în domeniul respectiv, îmbunătățirea abilităților de afaceri în cadrul acestui sector, colaborarea cu instituțiile statului pentru îmbunătățirea și fortificarea sectorului legumelor și fructelor.

OBIECTIVE DE BAZĂ:

  • promovarea, reprezentarea și apărarea intereselor membrilor la orice nivel;
  • dezvoltarea agriculturii competitive prin practici de management durabil al terenurilor;
  • facilitarea colaborării agricultorilor pe domenii de interese între asociație și alte structuri;
  • dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale membrilor prin informare, instruire și consultare;
  • promovarea produselor membrilor și consolidarea eforturilor la negocierea prețurilor;
  • susținerea business-ului agricol la nivel local și extinderea acestuia;
  • atragerea investițiilor și implementarea tehnologiilor noi în agricultură.